Informacja o wycince drzew rosnących w alejkach położonych między ul. Gorkiego i ul. Ojca Beyzyma.

O wycince drzew rosnących w alejkach położonych między ul. Gorkiego i  O. Beyzyma.

W dniu 12 listopada 2016 r. Rada Osiedla Łękno zwróciła się do ZBiLK w Szczecinie w sprawie uschniętych drzew, których stan można było określić jako katastrofalny. Zwrócono uwagę na fakt, że nagłe przewrócenie, grozi nieoczekiwanym upadkiem na przechodniów, gdyż wszystkie drzewa rosną wzdłuż często uczęszczanych chodników.

W reakcji na zawiadomienie wyciętych zostało pięć drzew w alejce O. Beyzyma 12, 13 i Gorkiego 22, 23. Uporządkowanie drzewostanu w pozostałych dwóch alejkach (O. Beyzyma 7, 8 i Gorkiego 27, 28 oraz O. Beyzyma 1, 2, 3 i Gorkiego32, 33, 34, 35) zostało odłożone w czasie, ze względu na wniosek Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczący przejęcia od miasta gruntów przy nieruchomości SSM O. Beyzyma 3-7, Gorkiego 28-32, na których znajdują się m.in. przyległe chodniki i alejki z drzewami.

Aktualnie przerwane prace wszczęto i na wskazanych alejkach oznaczono ok. dziesięć drzew, których stan wskazuje na znaczną degradację.

Pomimo przykrego aspektu sprawy,  związanego z koniecznością wycinki drzew, powyższe potwierdza prawidłowość działań (podyktowanych względami bezpieczeństwa mieszkańców) podjętych przez Radę Osiedla Łękno.

Szczecin, 12 maja 2017 r.