SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OSIEDLA ŁĘKNO W OKRESIE OD MAJA 2020r. DO MAJA 2021r.