SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OSIEDLA ŁĘKNO W OKRESIE OD MAJA 2021r. DO MAJA 2022r.