Nordic walking - spacery z kijkami

Przewodnicząca Rady Osiedla Aneta Jędrasik zaprasza wszystkich mieszkańców osiedla na weekendowe spacery z kijkami (t.zw. nordic walking). W zależności od liczby chętnych wyjścia organizowane będą w soboty lub/i niedziele. Obowiązują wcześniejsze zapisy: osobiście w każdy wtorek w godz. 17-00 - 18-00 w siedzibie Rady Osiedla lub drogą elektoniczną na adres e-mail: rada@lekno.osiedla.szczecin.pl . Trasami spacerów będą scieżki Lasku Arkońskiego. Od uczestników wymagane jest posiadanie własnych kijków.