NOTATKA Z NIEODBYTEGO POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

Nr aktu: 
XXXVI/2017
Data posiedzenia: 
wtorek, 3 Październik, 2017

Posiedzenie Plenarne

Rady Osiedla Łękno w dniu 03.10.2017r.

nie odbyło się, ponieważ zabrakło quorum.

Na posiedzeniu było 7 członków Rady (lista obecności dostępna w siedzibie Rady). Zebrani  przedyskutowali sprawy bieżące, tj.:

1) W dniu 05.10.2017r. o godz. 9: 15 odbędzie się spis inwentarza w siedzibie Rady Osiedla przy ulicy Bogumiły w Szczecinie obecna przy spisie będzie Radna Krystyna Naus upoważniona przez Przewodniczącą Rady Anetę Jędrasik.

2) Omówienie przygotowań do Mikołaja dla dzieci oraz Wigilii dla mieszkańców. Radny Andrzej Chybowski stwierdził, że kwota 7500,00 PLN (4500,00PLN koszt Wigilii 3000,00 PLN koszt Mikołaja) uzgodniona i przegłosowana w Uchwale (gdzie sam głosował za takimi kwotami) jest zbyt wysoka, i jak był przewodniczącym to mieścił się w mniejszym budżecie. Przewodnicza Aneta Jędrasik poprosiła żeby pomógł jej w organizacji za mniejszy koszt, lecz odmówił.