PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

Nr aktu: 
XXVIII/2017
Data posiedzenia: 
wtorek, 3 Styczeń, 2017

           PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2017
Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

ODBYTEGO W DNIU 03 stycznia 2017 ROKU

w siedzibie Rady Osiedla ŁĘKNO

w Szczecinie przy ul. Bogumiły 12/9

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

Otwarcie Posiedzenia przez Przewodniczącą Rady Osiedla Łękno Anetę Jędrasik oraz przedstawienie porządku Posiedzenia.

Sprawdzenie obecności.

Stwierdzenie ważności posiedzenia (quorum).

Zatwierdzenie porządku Posiedzenia Plenarnego.

Zatwierdzenie protokołu Nr XXVII/2016 z poprzedniego Posiedzenia Plenarnego

Omówienie korespondencji przychodzącej i wychodzącej dotyczącej Rady Osiedla Łękno.

Podsumowanie imprez grudniowych.

Rozdanie harmonogramu spotkań na 2017r

Omówienie działań poszczególnych komisji na rok 2017

Wolne wnioski

 

 

 

 II  I    II. PRZEBIEG POSIEDZENIA

Ad 1    Przewodnicząca Rady Osiedla Łękno Aneta Jędrasik otworzyła Posiedzenie  

             Plenarne oraz przedstawiła jego porządek.

Ad 2    Podpisanie przez zebranych listy obecności (osób obecnych   pozostałe

             nieobecne). – Lista w Załączniku nr 1.

Ad 3    Nie stwierdzono quorum.

Ad 4   Rozdano osobom obecnym harmonogram prac komisji na 2017r

 

Ad 5    Posiedzenie zakończono.