PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

Nr aktu: 
XXX/2017
Data posiedzenia: 
wtorek, 7 Marzec, 2017

 

I. PORZĄDEK POSIEDZENIA

1. Otwarcie Posiedzenia przez Przewodniczącą Anetę Jędrasik oraz przedstawienie Harmonogramu Posiedzenia Plenarnego.

2. Sprawdzenie obecności.

3. Stwierdzenie ważności posiedzenia (quorum)

4. Zatwierdzenie harmonogramu posiedzenia.

5. Zatwierdzenie protokołu NR XXIX/2017 z poprzedniego Posiedzenia Plenarnego Rady Osiedla Łękno

6. Omówienie korespondencji przychodzącej i wychodzącej Rady Osiedla Łękno

7. Wolne wnioski

 

 

Wobec braku quorum, posiedzenie nie odbyło się.

 

 

 

 

 

 

               Protokołował                                                            Przewodnicząca RO Łękno

                                                                                                     Aneta Jędrasik