PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

Nr aktu: 
XXXII/2017
Data posiedzenia: 
wtorek, 9 Maj, 2017

           PROTOKÓŁ Nr XXXI/2017
Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

ODBYTEGO W DNIU 09 maja 2017 ROKU

w siedzibie Rady Osiedla ŁĘKNO

 

w Szczecinie przy ul. Bogumiły 12/9

 

 

I. PORZĄDEK POSIEDZENIA

1.Otwarcie Posiedzenia przez Przewodniczącą Anetę Jędrasik oraz przedstawienie Harmonogramu Posiedzenia Plenarnego.

2.Sprawdzenie obecności.

3.Stwierdzenie ważności posiedzenia (quorum)

4.Zatwierdzenie harmonogramu posiedzenia.

5.Zatwierdzenie protokołu NR…XXXI/2017..z poprzedniego Posiedzenia Plenarnego Rady Osiedla Łękno

6.Omówienie korespondencji przychodzącej i wychodzącej Rady Osiedla Łękno

7.Festyn Osiedlowy w dniu 24.06.2017 i 09.09.2017 Przebieg festynu

8.Przesunięcie środków z jednego festynu na rzecz drugiego i ustalenie terminu Uchwała

9.Omówienie spotkania które odbyło się na Skwerze Badetko . w dniu 05.05.2017

10.Wolne wnioski

 

 

 

 

II. PRZEBIEG POSIEDZENIA

 

 

            

 

 

               Protokołował                                                            Przewodnicząca RO Łękno

              Dorota Nowak                                                                  Aneta Jędrasik