PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

Nr aktu: 
XXXIV/2017
Data posiedzenia: 
wtorek, 8 Sierpień, 2017

PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2017

Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

ODBYTEGO W DNIU 08 sierpnia 2017 ROKU

w siedzibie Rady Osiedla ŁĘKNO

w Szczecinie przy ul. Bogumiły 12/9

 

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

1.Otwarcie Posiedzenia przez Przewodniczącą Anetę Jędrasik oraz przedstawienie Harmonogramu Posiedzenia Plenarnego.

2.Przyjęcie ślubowania przez Panią Grażynę Marię Szczygieł.

3.Sprawdzenie obecności.

4.Stwierdzenie ważności posiedzenia (quorum).

Zatwierdzenie harmonogramu posiedzenia.

Zatwierdzenie protokołu NR XXXIII/2017 z poprzedniego Posiedzenia Plenarnego Rady Osiedla Łękno.

Omówienie korespondencji przychodzącej i wychodzącej Rady Osiedla Łękno.

Omówienie działań związanych z wrześniowym festynem

Ustalenie terminu i miejsca wyjazdu na grzybobranie, oraz podjęcie Uchwały w sprawie przeniesienia środków finansowych

Rozdanie harmonogramu spotkań na okres od sierpnia do grudnia 2017 roku

Wolne wnioski

 

 

 

 

 

 II  I    II. PRZEBIEG POSIEDZENIA

1. Przewodnicząca Rady Osiedla Łękno  Aneta Jędrasik otworzyła posiedzenie plenarne oraz przedstawiła porządek posiedzenia.

2. Przyjęcie ślubowania przez Panią Grażynę Szczygieł.

3. Podpisanie przez zebranych listy obecności ( 8 osób obecnych , pozostałe nieobecne nieusprawiedliwione) – lista w załączniku.

4. Stwierdzono quorum, a tym samym ważność posiedzenia.

5. Jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad.

6. Jednogłośnie zatwierdzono protokół nr XXXIII/2017 z poprzedniego posiedzenia.

7. Omówiono korespondencje Rady Osiedla Łękno tj. pismo z prośbą o opinię dot. planów przebudowy obszaru Jasnych Błoni oraz Parku Kasprowicza. Jedyne zastrzeżenie Wiceprzewodniczącej Krystyny Naus dot. zgody na budowę budynków do wysokości 21 metrów. Wystosowaliśmy pismo do Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej o zabezpieczenie festynu, który odbędzie się 9 września 2017r.

8. Omówiono najważniejsze kwestie związane z festynem „Witaj Szkoło – Żegnajcie Wakacje”. Radni odrzucili pomysł, aby w tym samym czasie prowadzić zapisy na grzybobranie. Czterech Radnych potwierdziło swoją obecność na festynie.

9. Ustalono miejsce i termin Grzybobrania na Niemeńsko (ponad 100 km od Szczecina) w dniu 30 września 2017 (opcjonalnie 7 października w przypadku problemu z rezerwacją autobusu). Jednogłośnie podjęto Uchwałę Nr 31/17 dot. przesunięcia środków w kwocie 284,00 PLN przeznaczonych na wyjazd na Grzybobranie. Środki zostały przeniesione na wynajem autokaru 204,  PLN oraz ubezpieczenie mieszkańców w trakcie grzybobrania 80,00PLN ogólnie na grzybobranie w dniu 30.09.2017r przeznaczyliśmy 1484,00PLN w tym 1404,00PLN wynajem autokaru i 80,00PLN ubezpieczenie

10. Rozdano plan spotkań na okres od sierpnia do grudnia 2017 roku oraz zapisano Radną Grażynę Marię Szczygieł do Komisji Porządku Publicznego, Handlu i Usług. Rozdano również zaproszenia na wrześniowy festyn, które zostaną rozwieszone po osiedlu.

11. Wolnych wniosków nie było.

 

 

 

               Protokołowała                                                           Przewodnicząca RO Łękno

              Joanna Maruszczak                                                              Aneta Jędrasik

ZałącznikRozmiar
PDF icon Uchwała nr 31/17195.12 KB