PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

Nr aktu: 
XXXIII/2017
Data posiedzenia: 
wtorek, 6 Czerwiec, 2017

Protokół z Posiedzenia Plenarnego Rady Osiedla Łękno z dnia 6 czerwca 2017r.

A . Plan zebrania

Otwarcie zebrania przez Vice Przewodniczącą R.O. Krystynę Naus

Sprawdzenie obecności

Stwierdzenie ważności zebrania

Zatwierdzenie harmonogramu zebrania

Omówienie korespondencji wychodzącej i przychodzącej

Omówienie organizacji festynu wrześniowego

Ustalenie terminu wyjazdu na grzybobranie

Ustalenie terminu przerwy urlopowej w działalności R.O. (proponowany – lipiec 2017r.)

Wolne Wnioski

B. Przebieg zebrania

Ad.1. Otwarcie zebrania przez Vice Przewodniczącą R.O. Krystynę Naus

Ad.2. Sprawdzenie obecności – 8 radnych obecnych, lista obecności w załączeniu

Ad.3. Stwierdzenie quorum przez prowadzącą posiedzenie Vice Przewodniczącą R.O. Krystynę Naus

Ad.4. Jednogłośne zatwierdzenie harmonogramu zebrania przez radnych

Ad.5. Omówienie przez prowadzącą posiedzenie Vice Przewodniczącą R.O. Krystynę Naus pism wychodzących:

w/s odmalowania oznaczeń poziomych w pasach drogowych (tzw. zebr)

lampy ulicznej przy ul. Jasienicy

wygaszenia mandatów radnych Kochanowskiej i Nizińskiej-Zych

wycięcia drzew na posesji nr 7 przy ul. Wyspiańskiego

Ad.6. Omówienie projektu umowy z Restauracją „Mars” na zorganizowanie festynu osiedlowego we wrześniu 2017r., opiewającej na 3500 zł (2900,- ze środków Komisji Inicjatyw Społecznych; 600,- ze środków Rady Osiedla) oraz projektu umowy na wynajem dmuchawców, opiewającej na 1500 zł (całość środków z budżetu Rady Osiedla)

Zaapelowanie przez Vice Przewodniczącą R.O. Krystynę Naus do radnych o zadeklarowanie udziału oraz pomocy w przeprowadzeniu festynu (wstępnie nikt z radnych nie odmówił)

Ad.7. Wstępne ustalenie terminu wyjazdu na grzybobranie na drugą połowę września, na piątek lub sobotę

Ad.8. Podjęcie decyzji, że ze względu na letnią przerwę urlopową Posiedzenie Plenarne R.O. w dniu   4 lipca 2017r. nie odbędzie się (1 sierpnia 2017r. natomiast odbędzie się wg harmonogramu, tego dnia rozdane zostaną harmonogramy dyżurów radnych na kolejne miesiące 2017r.)

Radny Chybowski wnioskował, aby w 2018r. harmonogramy posiedzeń plenarnych i dyżurów radnych rozdawane były na cały rok już w grudniu 2017r.

Ad.9. Wolne wnioski:

- Radny Chybowski skrytykował fakt, że Przewodnicząca R.O. Aneta Jędrasik nie przygotowała protokołu z Posiedzenia Plenarnego R.O. z maja 2017r. celem zatwierdzenia przez radnych na dzisiejszym Posiedzeniu Plenarnym

- Radny Chybowski skrytykował występowanie defektów w nowym chodniku przy ul. Ojca Beyzyma (nie powinny się pojawiać, a jeżeli już, to powinny być szybko naprawiane)

- Radny Chybowski skrytykował zaniedbanie siłowni w Parku Bricksa oraz tablic informacyjnych: przy siłowni oraz głównej tablicy przy Al. Wojska Polskiego/ul. Bogumiły; Radny Chybowski zgłosił konieczność odmalowania zarastającej mchem tablicy

- Radny Chybowski zgłosił fakt, ze fontanna przy ul. Wawrzyniaka wciąż nie działa – w przeciwieństwie do innych miejskich fontann – na skutek nieudolności Zarządu Osiedla

- Radny Chybowski zapytał, jakie środki z budżetu R.O. miesięcznie są przekazywane na diety członków Zarządu Osiedla; w odpowiedzi Skarbnik R.O. poinformowała, że Przewodnicząca R.O. miesięcznie uzyskuje 397,50 zł, a członkowie Zarządu, tj. Vice Przewodnicząca, Skarbnik i Sekretarz uzyskują po 99,36 zł, co łącznie daje 695,58 zł miesięcznie

- Vice Przewodnicząca Naus poinformowała, iż w przyszłorocznym budżecie miasta  180.000 zł zostało przeznaczone na rewitalizację Skweru im. Badetki, w związku z czym przedmiotowa rewitalizacja przeprowadzona będzie w całości z budżetu Miasta Szczecin; projekt przedmiotowej rewitalizacji natomiast zostanie sfinansowany z tegorocznego budżetu R.O.

- Vice Przewodnicząca Naus zaapelowała do radnych o zgłaszanie projektów inwestycyjnych, które mogłyby być sfinansowane z przyszłorocznego budżetu R.O. (w związku z uwolnieniem środków wynikłym z faktu, że środki z budżetu Miasta Szczecin w całości pokryją koszta rewitalizacji Skweru im. Badetki)

 

                                               

Protokołował: Krzysztof Maczewski