PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

Nr aktu: 
XXXV/2017
Data posiedzenia: 
wtorek, 5 Wrzesień, 2017

PROTOKÓŁ Nr XXXV/2017
Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

ODBYTEGO W DNIU 5.09.2017 ROKU

w siedzibie Rady Osiedla ŁĘKNO

w Szczecinie przy ul. Bogumiły 12/9

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

Harmonogram posiedzenia w dniu 05.09.2017

Otwarcie Posiedzenia przez Przewodniczącą Anetę Jędrasik, oraz przedstawienie Harmonogramu Posiedzenia Plenarnego.

Sprawdzenie obecności.

Stwierdzenie ważności posiedzenia (quorum)

Zatwierdzenie harmonogramu posiedzenia.

Zatwierdzenie protokołu NR XXXIV/2017.z poprzedniego Posiedzenia Plenarnego Rady Osiedla Łękno

Omówienie korespondencji przychodzącej i wychodzącej Rady Osiedla Łękno

Omówienie zadań związanych z imprezą w dniu 09.09.2017.

Projekt planu finansowego na 2018 r.

Rozdanie harmonogramu spotkań na okres od sierpnia do grudnia 2017r..

Pani Grażyny Szczygieł została przewodniczącą Komisji  Porządku Publicznego Handlu i Usług.

Wolne wnioski

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Przewodnicząca Rady Osiedla Łękno  Aneta Jędrasik otworzyła posiedzenie plenarne oraz przedstawiła porządek posiedzenia.

                2.Podpisanie przez zebranych listy obecności ( 8 osób obecnych , pozostałe nieobecne nieusprawiedliwione) – lista w załączniku.

3. Stwierdzono quorum, a tym samym ważność posiedzenia.

4. Jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad.       

5. Jednogłośnie zatwierdzono protokół nr XXXIV/2017 z poprzedniego posiedzenia.

6. Korespondencja:

Omówienie korespondencji wychodzącej i przychodzącej Rady Osiedla.

Wojciech Bryłka – pismo przychodzące; wystosować pismo, że wstrzymujemy się z decyzją do momentu remontu skweru Badetki, a jeśli chodzi o ul. Leszczyńskiego to zadecydowano o wystosowaniu pisma o znak zakaz parkowania dużych samochodów czy też „uwaga piesi”.

7. Sobotni Festyn, potrzebne są 4 osoby do obsługi np. do konkursów.

Przypomnienie o zapisach na Grzybobranie. Liczba miejsc max. 50.

8. Projekt planu finansowego na 2018 rok – budżet 19 914 PLN. Rozpiska w załączniku.

Jednogłośnie podjęto Uchwałę dot. planu finansowego na 2018 rok.

9.Rozdanie harmonogramu spotkań na okres od sierpnia do grudnia 2017r..

10. Pani Grażyna Szczygieł została przewodniczącą Komisji Porządku Publicznego, Handlu i Usług.

 

Wolne wnioski:

Przewodnicząca Aneta Jędrasik chce wystosować pismo do nieobecnych, na posiedzeniach, Radnych.

Radny Jerzy Serdyński poprosił, aby dowiedzieć się w sprawie naszych pieniędzy na inwestycje na rok 2017, aby przesunąć je na rok 2018 bądź znaleźć cel do końca bieżącego roku.

Prośba o wystosowanie pisma z prośbą o sprzątanie i WYCHWASZCZENIE podwórek pomiędzy ulicami Gorkiego i Beyzyma.

Mieszkaniec na ul. Gorkiego (drugi dom od ronda Polonii Mandżurskiej) zlikwidował chodnik i zrobił sobie podjazd. Decyzja: wystosowanie pisma do ZDiTMu i wiadomości mieszkańca

 

Obecność: 10 Radnych obecnych, 5 nieobecnych, w tym 1 osoba – Radna Krystyna Wiśniewska nieobecność usprawiedliwiona chorobą.

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………                                    ………..…………..…...………………………

              Protokołowała                                                            Przewodnicząca RO Łękno

         Joanna Maruszczak                                                                  Aneta Jędrasik