PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

Nr aktu: 
XXXVII/2017
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 30 Październik, 2017

PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2017
Z NADZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

ODBYTEGO W DNIU 30.10.2017 ROKU

w siedzibie Rady Osiedla ŁĘKNO

w Szczecinie przy ul. Bogumiły 12/9

 

 1. PORZĄDEK POSIEDZENIA
 1. Otwarcie Posiedzenia przez Przewodniczącą Anetę Jędrasik oraz przedstawienie Harmonogramu Posiedzenia Plenarnego.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Stwierdzenie ważności posiedzenia (quorum)
 4. Zatwierdzenie harmonogramu posiedzenia.
 5. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXVI/2017 z poprzedniego Posiedzenia Plenarnego Rady Osiedla Łękno
 6. Omówienie korespondencji przychodzącej i wychodzącej Rady Osiedla Łękno
 7. Omówienie zadań związanych z imprezom Mikołajkową dla dzieci w dniu 06.12.2017r. o godz. 17:00 oraz Wigilią w dniu 16.12.2017r. godz. 16:00.
 8. Odwołanie ze stanowiska Członka Zarządu Jakuba Mirkowicza.
  Powód: Nie wypełnianie należnych dla funkcji obowiązków.
 9. Powołanie na Członka Zarządu Radnego Krzysztofa Maczewskiego.
 10. Omówienie projektu dot. planu inwestycyjnego na 2018 rok.
 11. Przesuniecie niewykorzystanych środków na imprezę Mikołajkowa lub Wigilię, bądź inne wydarzenie.
 12. Wolne wnioski.

 

 

 1. PRZEBIEG POSIEDZENIA

 

 1. Przewodnicząca Rady Osiedla Łękno Aneta Jędrasik otworzyła nadzwyczajne posiedzenie plenarne oraz przedstawiła porządek obrad.
 2. Podpisanie przez zebranych listy obecności ( 8 osób obecnych , pozostałe nieobecne nieusprawiedliwione) – lista w załączniku nr 1.
 3. Stwierdzono quorum, a tym samym ważność posiedzenia.
 4. Jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad.
 5. Jednogłośnie zatwierdzono protokół nr XXXIV/2017 z poprzedniego posiedzenia.
 6. Korespondencja:

WGKiOŚ odpowiedziało na nasze pismo, że organizacja ruchu drogowe na ulicach Gorkiego i Soplicy nie ulegnie zmianie (chodzi o zmianę pierwszeństwa).

ZDiTM pozytywnie rozpatrzył prośbę o ustawienie śmietnika na roku ul. Gorkiego z ul. Bogumiły.

Wystosowaliśmy pisma do Radnego Jakuba Mirkowicza, Radnej Krystyny Traczyńskiej z prośbą o stawienie się w siedzibie Rady Osiedla Łękno w związku z ich licznymi nieobecnościami.

 1. Przewodnicząca Aneta Jędrasik poinformowała, iż zapisy na imprezę Mikołajkową już trwają. Radni ustalili, że zostanie powieszony plakat na osiedlu z prośbą o zapisy na imprezę Mikołajkową. Główną przyczyną jest chęć przygotowania dla każdego dziecka paczki.
  Wigilia na mieszkańców osiedla Łękno tradycyjnie odbędzie się o godzinie 16:00 w Restauracji Mars. Zapisy na dzieci (do 12 roku życia) imprezę Mikołajkową będą w siedzibie Rady i potrwają do 21 listopada br, natomiast zapisy na Wigilię będzie się zajmować Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej.
 2. Przewodniczą Aneta Jędrasik zrobiła głosowanie w sprawie odwołania z pełnienia funkcji Członka Zarządu, Radnego Jakuba Mirkowicza. W głosowaniu sześć osób zagłosowało za, a dwie wstrzymały się od głosu. UCHWAŁA Nr 33/17
 3. Przewodnicząca Aneta Jędrasik zaproponowała, aby Członkiem Zarządu został Radny Krzysztof Maczewski. W głosowaniu 7 Radnych było za, 1 Radny się wstrzymał i żadnej nie był przeciw. UCHWAŁA Nr 34/17
 4. Przewodnicząca Aneta Jędrasik zaproponowała, aby 180 tys. przeznaczyć na rozpoczęcie prac nad budową orlika za Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi. Członek Zarządu Krzysztof Maczewski zaproponował, aby po prostu wyrównać teren, położyć miękką nawierzchnię z bramkami oraz otoczyć teren siatką.
  Radny Jerzy Serdyński sprzeciwił się pomysłowi, gdyż nie ma pewności czy będzie to ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.
  Radny Andrzej Chybowski zasugerował, aby przeznaczyć te pieniądze na poprawę jakości chodników na terenie osiedla.
  Radny Andrzej Chybowski zaproponował, aby w Parku Żydowskim stworzyć miejsce do zabawy dla dzieci. Jednakże teren ten ciągle należy do Gminy Żydowskiej, a grzecznościowo w ramach jakiejś umowy Miasto Szczecin sprząta. Zadecydowano o wystosowaniu pisma do Urzędu Miejskiego z zapytaniem jakie mamy możliwości renowacji tego terenu m.in. stanu oświetlenia, ścieżek czy budowy miejsc do zabawy.
  Radny Jerzy Serdyński zaproponował, aby zrobić remont chodnika na ul. Spółdzielczej od Ronda Polonii Mandżurskiej do parku Badetki oraz jednego chodnika w alejce pomiędzy ul. Beyzyma 8 i ul. Gorkiego 27 .
  Radna Krystyna Wiśniewska zgłosiła, aby wyremontować chodnik na ul. Wawrzyniaka, odcinek od restauracji Mars do ul. Mickiewicza z pominięciem odcinka, gdzie znajduje się przystanek tramwajowy.
  Jednogłośnie przyjęto uchwałę dot. remontu ulic Spółdzielczej, Wawrzyniaka oraz alejki pomiędzy ul. Gorkiego 27 oraz ul. Beyzyma 8. UCHWAŁA Nr 35/17
 5. Podjęto uchwałę dot. przesunięcia pozostałych środków finansowych na Wigilię osiedlową oraz imprezę Mikołajkową. W głosowaniu siedmiu Radnych zagłosowało za, a jeden Radny się wstrzymał od głosu. UCHWAŁA Nr 36/17
 6. Wolne wnioski:

Radny Andrzej Chybowski zgłosił, że dwie studzienki na ul. Spółdzielczej wystają o 8 cm z ziemi. Zadecydowano o wystosowaniu pisma do ZDiTMu oraz Straży Miejskiej.

Radny Jerzy Serdyński zaproponował, aby zorganizować wyjście po osiedlu w celu stworzenia listy ulic, na których remont chodników jest bardzo potrzebny.

Przewodnicząca Aneta Jędrasik zaproponować, aby zamieścić tablicę informacyjną w parku im. T. Badetki o imienniku miejsca.

Przewodnicząca Aneta Jędrasik poinformowała, że 7 listopada Zebranie Plenarne jest odwołane.

Członek Zarządu Krzysztof Maczewski wyraził niezadowolenie działaniem Straży Miejskiej w związku ze źle zaparkowanymi samochodami przez studentów Wyższej Szkoły Bankowej.

 

 

 

 

 

…………………………………………………                                    ………..…………..…...………………………

              Protokołowała                                                            Przewodnicząca RO Łękno

         Joanna Maruszczak                                                                  Aneta Jędrasik