PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

Nr aktu: 
XXXVIII/2017
Data posiedzenia: 
wtorek, 5 Grudzień, 2017

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2017
Z NADZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

ODBYTEGO W DNIU 05.12.2017 ROKU

w siedzibie Rady Osiedla ŁĘKNO

w Szczecinie przy ul. Bogumiły 12/9

 

 1. PORZĄDEK POSIEDZENIA
 1. Otwarcie Posiedzenia przez Przewodniczącą Anetę Jędrasik, oraz przedstawienie Harmonogramu Posiedzenia Plenarnego.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Stwierdzenie ważności posiedzenia (quorum)
 4. Zatwierdzenie harmonogramu posiedzenia.
 5. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXVII/2017 z poprzedniego Posiedzenia Plenarnego Rady Osiedla Łękno
 6. Odwołanie ze stanowiska Członka Zarządu Pana Jakuba Mirkowicza.
 7. Powołanie na Członka Zarządu Radnego Pana Krzysztofa Maczewskiego.
 8. Rezygnacja Pani Doroty Nowak z pełnienia funkcji Radnej Osiedla Łękno.
 9. Powołanie na Sekretarza Zarządu Radnej Pani Grażyny Szczygieł.
 10. Wolne wnioski.

 

 

 1. PRZEBIEG POSIEDZENIA

 

 1. Przewodnicząca Rady Osiedla Łękno Aneta Jędrasik otworzyła posiedzenie plenarne oraz przedstawiła porządek obrad.
 2. Podpisanie przez zebranych listy obecności ( 8 osób obecnych, pozostałe nieobecne nieusprawiedliwione) – lista w załączniku nr 1.
 3. Stwierdzono quorum, a tym samym ważność posiedzenia.
 4. Jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad.
 5. Siedem osób zatwierdziło protokół nr XXXVII/2017 z poprzedniego posiedzenia, jedna osoba była przeciw zatwierdzenia protokołu.
 6. Przeprowadzono tajne głosowanie.  Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Przewodnicząca Monika Gorczak, Krystyna Domańska, Jerzy Serdyński

                 Za odwołaniem z funkcji Członka Zarządu Pana Jakuba Mirkowicza

                  8 głosów za, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów

Komisja Skrutacyjna stwierdza poprawność przeprowadzenia głosowania.

UCHWAŁA Nr 37/17…..

               

 

 1. Przeprowadzono tajne głosowanie.  Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Przewodnicząca Monika Gorczak, Krystyna Domańska, Jerzy Serdyński

                 Za powołaniem na Członka Zarządu Pana Krzysztofa Maczewskiego

                  8 głosów za, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów

Komisja Skrutacyjna stwierdza poprawność przeprowadzenia głosowania.

UCHWAŁA Nr 38/17…..

8. Przyjęto jednogłośnie rezygnację Pani Doroty Nowak z pełnienia funkcji Radnej Osiedla Łękno (w załączeniu rezygnacja) UCHWAŁA Nr 39/17…..

 1. Przeprowadzono tajne głosowanie.  Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Przewodnicząca Monika Gorczak, Krystyna Domańska, Jerzy Serdyński

                 Za powołaniem na Sekretarza Zarządu Panią Grażynę Szczygieł

                  8 głosów za, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów

Komisja Skrutacyjna stwierdza poprawność przeprowadzenia głosowania.

UCHWAŁA Nr 40/17…..

 1.  Wolnych wnioskach nawiązaliśmy do spotkania w sprawie kosztorysu dot. zagospodarowania skweru im. Badetki ,  W jej wyniku udało się ocalić alejkę i obecnie szacowany koszt zagospodarowania wynosi 1.059.835,57 z uwzględnieniem półrocznej pielęgnacji zieleni. Istnieje jeszcze możliwość usunięcia żwirku w pewnych miejscach i pozwoli to zaoszczędzenie kwoty około 20.000 zł

W związku z powyższym na realizację inwestycji należy przyjąć kwotę 1.040.000 zł       

Mając na uwadze zarezerwowaną w budżecie kwotę 1.000.000 zł UM zwrócił się do Nas, aby różnicę w kwocie 40.000 zł pokryła Rada Osiedla. Po gorącej dyskusji, co do pokrycia w/w różnicy stwierdzono, że konieczne jest spotkanie z Dyrekcją WGiOŚ-u(, ponieważ ze środków RO na rok 2017r. miał powstać plan pod tę inwestycję) nie otrzymaliśmy informacji czy całość Naszych środków została wykorzystana.

 

 

 

…………………………………………………                                    Przewodnicząca RO Łękno

         

                                                                                                    Aneta Jędrasik

………..…………..…...………………………

              Protokołowała