PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

Nr aktu: 
XXXIX/2018
Data posiedzenia: 
wtorek, 9 Styczeń, 2018

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2018
Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

ODBYTEGO W DNIU 09.01.2018 ROKU

w siedzibie Rady Osiedla ŁĘKNO

w Szczecinie przy ul. Bogumiły 12/9

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

Otwarcie Posiedzenia przez Przewodniczącą Anetę Jędrasik, oraz przedstawienie Harmonogramu Posiedzenia Plenarnego.

Sprawdzenie obecności.

Stwierdzenie ważności posiedzenia (quorum)

Zatwierdzenie harmonogramu posiedzenia.

Zatwierdzenie protokołu Nr XXXVIII/2017 z poprzedniego Posiedzenia Plenarnego Rady Osiedla Łękno.

Omówienie korespondencji przychodzącej i wychodzącej Rady Osiedla Łękno.

Podsumowanie imprez grudniowych.

Uchwała dotycząca współfinansowania Rad Osiedli na inwestycję Parku Badetki w kwocie 40.000,00 PLN.

Rozdanie harmonogramu spotkań na rok 2018.

Wolne wnioski.

 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Łękno Aneta Jędrasik otworzyła posiedzenie plenarne oraz przedstawiła porządek obrad.

Podpisanie przez zebranych listy obecności ( 8 osób obecnych, pozostałe nieobecne nieusprawiedliwione) – lista w załączniku nr 1.

Stwierdzono quorum, a tym samym ważność posiedzenia.

Jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad.

Jednogłośnie zatwierdziło protokół nr XXXVII/2017 z poprzedniego posiedzenia.

Przychodząca i wychodząca korespondencja do siedziby Rady Osiedla w miesiącu grudniu to życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne. 

             

                      

 

W miesiącu grudniu 2017r. Rada Osiedla organizowała dwie imprezy Mikołajkową i Wigilijną. Dwie imprezy zorganizowane były w restauracji ,,MARS,, przy ulicy Wawrzyniaka 5 w Szczecinie. Na imprezę mikołajkową było zaproszonych sześćdziesięcioro dzieci, był występ dziecięcego zespołu baletowego następnie wołanie Mikołaja i zabawa z Mikołajem przy oprawie muzycznej i wokalnej. Dzieci miały poczęstunek, na który składały się owoce, słodycze, napoje.                                 Wieczerza Wigilijna była organizowana na 50 osób, wszyscy goście zaproszeni przyszli, zasiedli przy pięknie udekorowanym stole, kolacja podana i przygotowana wyśmienicie. Na początku Wieczerzy Wigilijnej Przewodnicząca Aneta Jędrasik podziękowała dla Wszystkich za przybycie i złożyła życzenia, następnie Proboszcz złożył Wszystkim życzenia Bożonarodzeniowe a następnie Wszyscy mieszkańcy dzielili się opłatkiem, po złożonych życzeniach siedliśmy do Wigilii, było wspólne śpiewanie kolęd przy oprawie muzycznej. Atmosfera była magiczna i wyjątkowa.

8.Podjęto Uchwałę Nr.1/2018 dotyczącą współfinansowania Rad Osiedli na inwestycję Parku Badetki w kwocie 40.000,00PLN za rok 2017 na rok 2018.

 

Rozdano harmonogram spotkań na 2018r.

 

W wolnych wnioskach Krzysztof Maczewski zwrócił uwagę na tablicę informacyjną i materiały w niej zamieszczane.

 

 

 

…………………………………………………                                  Przewodnicząca RO Łękno

         

                                                                                                    Aneta Jędrasik

………..…………..…...………………………

              Protokołowała