PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

Nr aktu: 
XLII/2018
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 12 Marzec, 2018

PROTOKÓŁ Nr XXXXII/2018
ZEBRANIE W TRYBIE PILNYM Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

ODBYTEGO W DNIU 12.03.2018 ROKU

w siedzibie Rady Osiedla ŁĘKNO

w Szczecinie przy ul. Bogumiły 12/9

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

Otwarcie Posiedzenia przez Przewodniczącą Anetę Jędrasik, oraz przedstawienie Harmonogramu Posiedzenia Plenarnego.

Sprawdzenie obecności.

Stwierdzenie ważności posiedzenia (quorum)

Zatwierdzenie harmonogramu posiedzenia.

Zatwierdzenie protokołu Nr XXXXI/2018 z poprzedniego Posiedzenia Plenarnego Rady Osiedla Łękno.

Przeniesienie środków z roku 2017 w kwocie 187000,00PLN 2018r. w kwocie 180000,00PLN na modernizację Skweru Badetki.

 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Łękno Aneta Jędrasik otworzyła posiedzenie plenarne oraz przedstawiła porządek obrad.

Podpisanie przez zebranych listy obecności ( 8 osób obecnych, pozostałe nieobecne nieusprawiedliwione) – lista w załączniku nr 1.

Stwierdzono quorum, a tym samym ważność posiedzenia.

Jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad.

Jednogłośnie zatwierdziło protokół nr XXXXI/2018 z poprzedniego posiedzenia.

Radni jednogłośnie zadecydowali, że brakującą kwotę 295000,00PLN na modernizację Skweru Badetki przeniosą ze środków z roku 2017 w kw.187000,00PLN oraz z roku 2018 w kwocie 72000,00PLN Uchwała nr.49 za było 8 osób przeciw 0

 

 

…………………………………………………                                  Przewodnicząca RO Łękno

         

                                                                                                    Aneta Jędrasik

………..…………..…...………………………

              Protokołowała