PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

Nr aktu: 
XLV/2018
Data posiedzenia: 
wtorek, 4 Wrzesień, 2018

PROTOKÓŁ Nr XXXXV/2018
Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

ODBYTEGO W DNIU 04.09.2018 ROKU

w siedzibie Rady Osiedla ŁĘKNO

w Szczecinie przy ul. Bogumiły 12/9

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

Otwarcie Posiedzenia przez Przewodniczącą Anetę Jędrasik, oraz przedstawienie Harmonogramu Posiedzenia Plenarnego.

Sprawdzenie obecności.

Stwierdzenie ważności posiedzenia (quorum)

Zatwierdzenie harmonogramu posiedzenia.

Zatwierdzenie protokołu Nr XXXXIV/2018 z poprzedniego Posiedzenia Plenarnego Rady Osiedla Łękno.

Omówienie korespondencji przychodzącej i wychodzącej Rady Osiedla Łękno.

Grzybobranie ustalenie miejscowości, ubezpieczenie wycieczki.

Nowe pomysły na upiększenie Osiedla.

Wolne wnioski.

 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Łękno Aneta Jędrasik otworzyła posiedzenie plenarne oraz przedstawiła porządek obrad.

Podpisanie przez zebranych listy obecności (8 osób obecnych, pozostałe nieobecne nieusprawiedliwione) – lista w załączniku nr 1.

Stwierdzono quorum, a tym samym ważność posiedzenia.

Jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad.

Jednogłośnie zatwierdziło protokół nr XXXXIV/2018 z poprzedniego posiedzenia.

Przychodząca i wychodząca korespondencja do siedziby Rady Osiedla jest ewidencjonowana i opatrzona numeracją narastającą, do wglądu w siedzibie Rady.             

                      

 

 Wyjazd na grzyby odbędzie się 22.09.2018r godz.6: 00 odjazd autokary przy ulicy Zaleskiego( parking naprzeciwko Sztabu Wojskowego), jedziemy do miejscowości Nowa Korytnica. Środki na ubezpieczenie wycieczki zostały jednogłośnie przeniesione z ,,zakup materiałów biurowych,, w kwocie 100,00zł.Uchwała nr.52 za głosowało 8 osób przeciw 0

 

Na Posiedzeniu Plenarnym radni Osiedla Łękno rozmawiali o rożnych potrzebach naszych mieszkańców, między innymi o doposażeniu Skweru Badetko w dodatkowe przyrządy do ćwiczeń, stworzenie toru do bul, padł również pomysł, aby powstały trampoliny do skakania dla dzieci  przy fontannie( Plac Gałczyńskiego )

 

Wolnych wnioskach nie było nic omawiane.

 

 

…………………………………………………                                  Przewodnicząca RO Łękno

         

                                                                                                    Aneta Jędrasik

………..…………..…...………………………

              Protokołowała