PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

Nr aktu: 
XLVII/2018
Data posiedzenia: 
wtorek, 6 Listopad, 2018

PROTOKÓŁ Nr XXXXVII/2018
Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

ODBYTEGO W DNIU 06.11.2018 ROKU

w siedzibie Rady Osiedla ŁĘKNO

w Szczecinie przy ul. Bogumiły 12/9

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

Otwarcie Posiedzenia przez Przewodniczącą Anetę Jędrasik, oraz przedstawienie Harmonogramu Posiedzenia Plenarnego.

Sprawdzenie obecności.

Stwierdzenie ważności posiedzenia (quorum)

Zatwierdzenie harmonogramu posiedzenia.

Zatwierdzenie protokołu Nr XXXXVI/2018 z poprzedniego Posiedzenia Plenarnego Rady Osiedla Łękno.

Omówienie korespondencji przychodzącej i wychodzącej Rady Osiedla Łękno.

Imprezy Grudniowe

Wolne wnioski.

 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Łękno Aneta Jędrasik otworzyła posiedzenie plenarne oraz przedstawiła porządek obrad.

Podpisanie przez zebranych listy obecności (8 osób obecnych, pozostałe nieobecne nieusprawiedliwione) – lista w załączniku nr 1.

Stwierdzono quorum, a tym samym ważność posiedzenia.

Jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad.

Jednogłośnie zatwierdziło protokół nr XXXXV/2018 z poprzedniego posiedzenia.

Przychodząca i wychodząca korespondencja do siedziby Rady Osiedla jest ewidencjonowana i opatrzona numeracją narastającą, do wglądu w siedzibie Rady.          

                      

 

 W grudniu będę przeprowadzone dwie imprezy Mikołajkowa dla dzieci w dniu 06.12.2018r. godz.17: 00 oraz Wieczerza Wigilijna w dniu 15.12.2018r. godz.16:00 odbędą się w ,,Marsie,, przy ulicy Wawrzyniaka 5. Na zebraniu plenarnym zostały podzielone obowiązki związane z przygotowaniem tych uroczystości.

W wolnych wnioskach jeden z radnych zwrócił uwagę, że dodatkowe autobusy jadące na cmentarz w dniu 1 listopada nie przejeżdżają przez przystanek przy kortach tenisowych a na tym przystanku zbiera się dużo osób, planowy odjazd autobusu nr.67 jest, co pół godziny. Postanowiliśmy w tej sprawie wysłać pismo do ZDiTM żeby problem rozwiązać na przyszłość.

 

 

…………………………………………………                                  Przewodnicząca RO Łękno

         

                                                                                                    Aneta Jędrasik

………..…………..…...………………………

              Protokołowała