PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

Nr aktu: 
XLVIII/2018
Data posiedzenia: 
wtorek, 4 Grudzień, 2018

PROTOKÓŁ Nr XXXXVIII/2018
Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

NIEODBYTEGO W DNIU 04.12.2018 ROKU

w siedzibie Rady Osiedla ŁĘKNO

w Szczecinie przy ul. Bogumiły 12/9

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

Otwarcie Posiedzenia przez Przewodniczącą Anetę Jędrasik, oraz przedstawienie Harmonogramu Posiedzenia Plenarnego.

Sprawdzenie obecności.

Brak ważności posiedzenia (quorum)

 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Łękno Aneta Jędrasik otworzyła posiedzenie plenarne oraz przedstawiła porządek obrad.

Podpisanie przez zebranych listy obecności (5 osób obecnych, pozostałe nieobecne nieusprawiedliwione) – lista w załączniku nr 1.

Brak quorum, a tym samym brak ważność posiedzenia.

 

…………………………………………………                                  Przewodnicząca RO Łękno

         

                                                                                                    Aneta Jędrasik

………..…………..…...………………………

              Protokołowała