PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

Nr aktu: 
L/2019
Data posiedzenia: 
wtorek, 5 luty, 2019

PROTOKÓŁ Nr XXXXX/2019
Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

ODBYTEGO W DNIU 05.02.2019 ROKU

w siedzibie Rady Osiedla ŁĘKNO

w Szczecinie przy ul. Bogumiły 12/9

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

Otwarcie Posiedzenia przez Przewodniczącą Anetę Jędrasik, oraz przedstawienie Harmonogramu Posiedzenia Plenarnego.

Sprawdzenie obecności.

Stwierdzenie ważności posiedzenia (quorum)

Zatwierdzenie harmonogramu posiedzenia.

Zatwierdzenie protokołu Nr XXXXIX/2019 z poprzedniego Posiedzenia Plenarnego Rady Osiedla Łękno.

Omówienie korespondencji przychodzącej i wychodzącej do Rady Osiedla Łękno.

Propozycje zadań do Budżetu Osiedlowego 2019-2023

Wolne wnioski.

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Łękno Aneta Jędrasik otworzyła posiedzenie plenarne oraz przedstawiła porządek obrad.

Podpisanie przez zebranych listy obecności ( 7 osób obecnych, pozostałe nieobecne nieusprawiedliwione) – lista w załączniku nr 1.

Stwierdzono quorum, a tym samym ważność posiedzenia.

Jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad.

Jednogłośnie zatwierdziło protokół nr XXXXIX/2019 z poprzedniego posiedzenia.

Przychodząca i wychodząca korespondencja do siedziby Rady Osiedla jest ewidencjonowana i opatrzona numeracją narastającą, do wglądu w siedzibie Rady.

Przedstawione przez Radnych propozycje zadań do Budżetu Osiedlowego na lata 2019-2023 były różne, po przedstawieniu nam inwestycji planowanych na Naszym Osiedlu  przez Urząd Miasta, Radni podejmą decyzję na jakie zadanie inwestycyjne przeznaczyć kwotę 1000 000,00 PLN. 

W wolnych wnioskach nie podnoszono żadnych kwestii.                 

 

 

…………………………………………………                                  Przewodnicząca RO Łękno

         

                                                                                                    Aneta Jędrasik

………..…………..…...………………………

              Protokołowała