Rewitalizacja Skweru im. T. Badetki

Szanowni Mieszkańcy,

W  związku z planowaną rewitalizacją Skweru im. Badetki Rada Osiedla informuje, iż nie jest przewidziana wycinka jakichkolwiek drzew z obecnego drzewostanu. Oznaczenia umieszczone na niektórych pniach mają znaczenie wyłącznie geodezyjne i nie oznaczają, że dany okaz przeznaczony jest do wycięcia.