Rewitalizacja Skweru im. T. Badetki

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z planowaną rewitalizacją Skweru im. Badetki Rada Osiedla informuje, iz nie jest przewidywana jakakolwiek wycinka drzew wchodzących w skład obecnego drzewostanu na przedmiotowym terenie. Znajdujące sie na niektórych pniach oznaczenia mają znaczenie wyłącznie geodezyjne, a nie oznaczają okazów drzew przeznaczonych do wycinki.