Spawozdanie finansowe Rady Osiedla za okres 1.01.-31.05.2015 rok