SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OSIEDLA ŁĘKNO W OKRESIE OD MAJA 2018R