SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OSIEDLA ŁĘKNO W OKRESIE OD MAJA 2019r. DO MAJA 2020r