Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za okres 05.2015-05.2016

Data sprawozdania: 
wtorek, 31 Maj, 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OSIEDLA ŁĘKNO
W OKRESIE OD MAJA 2015 DO MAJA 2016

Członkowie Rady Osiedla Łękno zostali wybrani przez mieszkańców w dniu 26 kwietnia 2015r. zaś Rada ukonstytuowała się po raz pierwszy na zebraniu w maju 2015r. Po wielu rezygnacjach oraz roszadach na zebraniu plenarnym, które odbyło się w listopadzie 2015 r. Rada Osiedla Łękno przybrała aktualny kształt

Skład Rady przedstawia się następująco:

ZARZĄD

1. Aneta Jędrasik- przewodnicząca
2. Krystyna Naus- wiceprzewodnicząca
3. Joanna Maruszczak- sekretarz
4. Monika Gorczak- skarbnik
5. Jakub Mirkowicz- członek Zarządu

RADNI

6. Jerzy Serdyński
7. Dorota Nowak
8. Krzysztof Maczewski
9. Andrzej Chybowski
10. Leszek Machnicki
11. Krystyna Domańska
12. Katarzyna Kochanowska
13. Krystyna Wiśniewska
14. Maria Spychalska
15. Paweł Dżugan (kwietniu 2016 złożył rezygnację)

Radni pracują w poszczególnych komisjach wymienionych poniżej.

KOMISJA PORZADKU PUBLICZNEGO HADNLU I USŁUG

Przewodnicząca: Katarzyna Kochanowska
Członkowie:        Jakub Mirkowicz
                            Monika Gorczak

KOMISJA BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Przewodniczący: Jerzy Serdyński
Członkowie:         Andrzej Chybowski
                            Leszek Machnicki

KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Przewodnicząca: Krystyna Wiśniewska
Członkowie:         Krystyna Domańska
                            Krystyna Naus

KOMISJA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Przewodniczący: Krzysztof Maczewski
Członkowie:         Dorota Nowak
                            Joanna Maruszczak

Wszyscy członkowie Rady Osiedla Łękno starali się jak najlepiej pracować dla wspólnego dobra. Dokładali maksimum czasu i sił w celu załatwienia bieżących i długofalowych kwestii wynikłych na naszym terenie - niestety z różnym skutkiem, gdyż wpływ Rad Osiedli, w niektórych kwestiach jest mocno ograniczony.

Dyżury poszczególnych komisji odbywały się w każdy wtorek od godziny 17:00 do 18:00, a w razie potrzeby dłużej. Natomiast zebrania plenarne odbywały się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 18:00, po dyżurze komisji.

Zarząd spotykał się doraźnie w szczególnie ważnych sprawach.

W trakcie dyżurów przyjmowane były skargi, uwagi i wnioski mieszkańców dotyczące problemów międzysąsiedzkich i spraw ogólniejszych. Staraliśmy się , aby byli przy tym obecni przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.

Współpraca z organami Policji i Straży Miejskiej układała się wręcz wzorowo przez cały okres sprawozdawczy.

W siedzibie Rady Osiedla Łękno Pani Marta Tyrka udziela bezpłatnych porad prawnych. Początkowo udzielała ich w trakcie każdego dyżuru, aktualnie po umówieniu telefonicznym.

Mieszkańcy zgłaszali się z następującymi sprawami:

 1. Źle zabezpieczone studzienki kanalizacyjne i kablowe oraz nierówne chodniki.
 2. Nieprawidłowe parkowanie samochodów na al. Wojska Polskiego pomiędzy Wyższą Szkołą Bankową a ul. Gorkiego oraz ul. Kurcyuszowej, szczególnie podczas weekendów.
 3. Mieszkańcy ul. Bogumiły wyrażali swoje niezadowolenie z powodu ustawienia słupków uniemożliwiających parkowanie przy Rondzie Polonii Mandżurskiej.
 4. Proszono o interwencję w sprawie zachowania czystości przy ul. Wawrzyniaka po byłym skupie makulatury i złomu.
 5. Zgłoszono, że teren pomiędzy Rajskim Ogrodem a torami kolejowymi jest strasznie zapuszczony i brudny. Również zaśmiecane są pobocza przy ul. Beyzyma na wysokości ogrodzenia Klubu Garnizonowego „Mars” oraz pas zieleni na wysokości ul. Beyzyma pomiędzy ciągiem pieszym ul. Wawrzyniaka a torowiskiem tramwajowym. Obie sprawy zostały zgłoszone do Straży Miejskiej, która się tym zajęła ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Wnioskowano o zmianę nazwy przystanku tramwajowo-autobusowego z „Lodogryf” na „Korty Tenisowe” oraz o remont nawierzchni pieszego ciągu komunikacyjnego łączącego al. Wojska Polskiego z ul. Średniawskiego wzdłuż ogrodzenia kortów tenisowych.

Wszelkie wnioski mieszkańców na bieżąco przekazywaliśmy Straży Miejskiej oraz innym odpowiednim jednostkom. Największe zaangażowanie w usuwaniu problemów wykazała Straż Miejska, za co serdecznie dziękujemy.

Na wnioski mieszkańców wydawaliśmy pozytywne opinie w sprawach wydzierżawienia działek gruntowych.

Osobną grupę problemów stanowią sprawy dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego. I tak zgłoszono Radzie:

 1. Gromadzącą się od rana grupę osób pijących alkohol, brudzących dookoła i niegrzecznie odzywającą się wobec przechodniów.
 2. Różne waśnie międzysąsiedzkie,

We wszystkich tych sprawach Rada Osiedla Łękno mobilizowała do działania ustnie bądź pisemnie odpowiednie służby tj. Straż Miejską czy Policję.

Niezależnie od w/w kwestii Rada Osiedla Łękno interweniowała z własnej inicjatywy w wielu sprawach, między innymi:

 1. Wniosek do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego z prośbą o przycięcie żywopłotu u zbiegu ul. Soplicy i ul. Mickiewicza.
 2. Wniosek do Urzędu Miasta w Szczecinie do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w sprawie monitowania fontanny przy ul. Wawrzyniaka oraz zabezpieczenia terenu wokół fontanny, aby zmniejszyć zagrożenie i uchronić użytkowników przed wypadkami.
 3. Wniosek do Zakładu Usług Komunalnych o naprawę urządzeń zabawkowych na placu zabaw oraz siłowni „Pod chmurką” przy  ul. Leszczyńskiego.
 4. Wniosek do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego o postawienie koszów na śmieci u zbiegu ul. Bogumiły z ul. Gorkiego oraz ul. Leszczyńskiego z ul. Gorkiego. Sprawa jest w toku.
 5. Wniosek do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego z prośbą o odchwaszczenie chodnika oraz parkingu na ul. Jacka Soplicy na fragmencie od ul. Mickiewicza do ul. Gorkiego. Prośba została spełniona w bardzo krótkim okresie czasu.

 Oprócz wymienionych powyżej doraźnych interwencji, Rada Osiedla co roku wysyła do Urzędu Miasta Szczecin wnioski do budżetu, dotyczące planów inwestycji na naszym terenie. Oto niektóre z nich:

 1. remont nawierzchni chodnika przy ul. Ojca Beyzyma
 2. remont nawierzchni ulicy Pankiewicza na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Średniawskiego
 3. budowa miejsc parkingowych wzdłuż skweru Badetki.

Udało się w planie umieścić dwie pierwsze pozycje.

Dodatkowo na przełomie kwietnia i maja 2016 roku udało nam się nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie. Mamy nadzieję, że będzie się ona prężnie rozwijać.  Aktualnie jesteśmy w trakcie wnioskowania o dodatkowe środki finansowe.

Oprócz wyżej wymienionych działań interwencyjnych Rada Osiedla Łękno zorganizowała w okresie sprawozdawczym kilka wydarzeń integrujących społeczność osiedla, mianowicie:

05.09.2015r. Impreza na wolnym powietrzu pod nazwą „Witaj Szkoło-Żegnajcie Wakacje”

10.10.2015r. Wycieczka autokarowa na grzyby.

06.12.2015r.Impreza Mikołajkowa połączona z poczęstunkiem i słodyczami dla dzieci, która odbyła się w siedzibie Rady Osiedla Łękno

19.12.2015r.Uroczysta Wieczerza Wigilijna dla seniorów, samotnych i chorych mieszkańców osiedla połączona ze śpiewaniem kolęd, która odbyła się w Klubie Garnizonowym 12 Dywizji Zmechanizowanej.

W najbliższym czasie planujemy zorganizować imprezę dla wszystkich mieszkańców osiedla oraz dzieci niepełnosprawnych ze stowarzyszenia „Tęcza” w dniu 18.06.2016 na terenie Klubu Garnizonowego 12 Dywizji Zmechanizowanej od godziny 12:00 do 15:00. Serdecznie zapraszamy.

Dziękujemy Panu Robertowi Kopijowi za zaangażowanie oraz wzorową współpracę podczas organizowanych imprez na terenie Klubu Garnizonowego.

Dziękujemy Pani Ludwice Baranowskiej, Dyrektorce Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, za coroczne udostępnianie sali na spotkania sprawozdawcze.