Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za okres 16.04.-28.05.2015 rok