Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj malejąco
8/2020 18/05/2021 w sprawie zadań do Budżetu Osiedlowego 2019 - 2024 01/06/2021
9/2021 09/07/2021 w sprawie zadań do Budżetu Osiedlowego 2019 - 2024 12/10/2021
UCHWAŁA 10/2021 09/11/2021 W sprawie wydania opinii o możliwości oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 59/7 29/08/2022
UCHWAŁA 11/2021 21/12/2021 W sprawie przyznania diet członkom Zarządu w 2022 roku 29/08/2022
UCHWAŁA 12/2021 21/12/2021 W sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego na 2022 rok 29/08/2022
UCHWAŁA 13/2021 26/02/2022 W sprawie wzniesienia ławeczki upamiętniającej Jacka Nieżychowskiego w Parku Kasprowicza w Szczecinie. 29/08/2022
UCHWAŁA 14/2021 08/03/2022 W sprawie wzniesienia elementu rzeźbiarskiego upamiętniającej postać Heleny Majdaniec w Parku Kasprowicza w Szczecinie. 29/08/2022
UCHWAŁA 15/2021 31/05/2022 W sprawie zagospodarowania placu po dawnym basenie przeciwpożarowym na terenie Parku Kasprowicza i umieszczenie tablicy pamiątkowej Johanesa Heinricha Quistorpa. 29/08/2022
UCHWAŁA 16/2021 25/07/2022 W sprawie możliwości kontynuowania dzierżawy dotyczącej nieruchomości położonej na działce nr 63/2 z obrębu 2140 i części działki numer 3/7 z obrębu 2139 przy ul. Piotra Skargi w Szczecinie 29/08/2022
UCHWAŁA NR 17/22 15/08/2022 W sprawie postawienia pomnika prof. Jana Szyrockiego (w pozycji dyrygenckiej) w parku Różanka na Skwerku naprzeciw fontanny. 09/07/2023