w sprawie odwołania z pełnienia funkcji Członka Zarządu Jakuba Mirkowicza

UCHWAŁA NR 37/17

 

Rady Osiedla Łękno

z dnia 05 grudnia 2017 r.

 

 

w sprawie odwołania z pełnienia funkcji Członka Zarządu Jakuba Mirkowicza

 

 

            Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Osiedla Uchwały Nr XLIV/1292/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3889, poz. 3890 z 2014 r.)

Rada Osiedla Łękno uchwala, co następuje :

 

§ 1. w dniu 05.12.2017r. Rada Osiedla Łękno podjęła Uchwałę w sprawie  odwołania  z pełnienia funkcji Członka Zarządu Radnego Jakuba Mirkowicza. W głosowaniu tajnym brało udział osiem osób. Za odwołaniem z Zarządu Radnego Jakuba Mirkowicza było osiem osób

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                                                             …………………………….

                                                                                                         Przewodnicząca Rady

                                                                                                             Osiedla Łękno

 

 

Uwagi:

Wynik glosowania:

8 głosów – za

Nr uchwały: 
37/2017
Data uchwały: 
05/12/2017
Kadencja: 
2015-2019