w sprawie powołania na Członka Zarządu Krzysztofa Maczewskiego

 

 

UCHWAŁA NR 36/17

 

Rady Osiedla Łękno

z dnia 30 października 2017 r.

 

 

w sprawie powołania na Członka Zarządu Krzysztofa Maczewskiego

 

 

            Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Osiedla Uchwały Nr XLIV/1292/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3889, poz. 3890 z 2014 r.)

Rada Osiedla Łękno uchwala, co następuje :

 

§ 1. w dniu 30.10.2017r. Rada Osiedla Łękno podjęła Uchwałę w sprawie  powołania  na Członka Zarządu Radnego Krzysztofa Maczewskiego. W głosowaniu brało udział osiem osób siedem zagłosowało za, a jedna osoba wstrzymały się od głosu.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                                                             …………………………….

                                                                                                         Przewodnicząca Rady

Rady Osiedla Łękno                                                                           Osiedla Łękno

 

 

Uwagi:

Wynik glosowania:

7 głosów – za

1 głos – wstrzymał się

 

Nr uchwały: 
36/2017
Data uchwały: 
30/10/2017
Kadencja: 
2015-2019