w sprawie przeniesienia środków finansowych

            Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Osiedla Uchwały Nr XLIV/1292/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3889, poz. 3890 z 2014 r.)

Rada Osiedla Łękno uchwala, co następuje :

 

§ 1. w dniu 6.09.2016r. Rada Osiedla Łękno podjęła uchwalę dotyczącą przeniesienia środków finansowych przeznaczonych na zakup artykułów biurowych oraz sprzątanie siedziby Rady Osiedla Łękno na wyjazd integracyjny mieszkańców osiedla Łękno do Ogrodów Hortulus.

Przeniesione środki pierwotnie zostały zaplanowane na:

Artykuły biurowe (sierpień i grudzień) à 650 PLN

Sprzątanie siedziby Rady Osiedla Łękno (grudzień) à 100 PLN

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Łękno.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
23/2016
Data uchwały: 
06/09/2016
Kadencja: 
2015-2019