w sprawie przeniesienia środków finansowych

            Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Osiedla Uchwały Nr XLIV/1292/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3889, poz. 3890 z 2014 r.)

Rada Osiedla Łękno uchwala, co następuje :

 

§ 1. W dniu 15.11.2016r. Rada Osiedla Łękno podjęła uchwalę dotyczącą przeniesienia środków finansowych przeznaczonych na zakup artykułów biurowych i na festyny i imprezy okolicznosciowe Rady Osiedla Łękno na imprezę Mikołajkową, która odbędzie się w dniu 06/12/2016

Przeniesione środki pierwotnie zostały zaplanowane na:

Artykuły biurowe 135,-PLN

Festyny i imprezy okolicznościowe:

– zakup materiałów i wyposażenia783,-PLN

– różne opłaty i składki22,- PLN

 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Łękno.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
25/2016
Data uchwały: 
15/11/2016
Kadencja: 
2015-2019