w sprawie przeniesienia środków finansowych

UCHWAŁA NR 52/18

 

Rady Osiedla Łękno

z dnia 04 września 2018 r.

 

 

w sprawie przeniesienia środków finansowych

 

 

                        Na podstawie § 32 Statut Osiedla Łękno –załącznika Nr.1 do Uchwały Nr XXIX/755/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia2017 r.

Rada Osiedla Łękno uchwala, co następuje :

 

§ 1. W dniu 04.09.2018r. Rada Osiedla Łękno podjęła uchwałę dotyczącą przeniesienia środków finansowych ze środków Rady Osiedla Łękno z pozycji obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli- zakup materiałów na pozycję Działalność na rzecz mieszkańców - ubezpieczenie

-Pozycja Działalność na rzecz mieszkańców –Ubezpieczenie zwiększona została o 100,00 zł do ogólnej kwoty rocznej 100,00 zł

& 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Łękno.

& 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                                                             …………………………….

         Skarbnik                                                                                 Przewodnicząca Rady

Rady Osiedla Łękno                                                                           Osiedla Łękno

 

 

Uwagi:

Wynik glosowania:

8 osób obecnych, wszystkie za

Nr uchwały: 
52/2018
Data uchwały: 
04/09/2018
Kadencja: 
2015-2019