w sprawie przeniesienia środków finansowych

UCHWAŁA NR 31/17

 

Rady Osiedla Łękno

z dnia 08 sierpnia 2017 r.

 

 

w sprawie przeniesienia środków finansowych

 

 

            Na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Osiedla Uchwały Nr XXIX/755/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2840.)

Rada Osiedla Łękno uchwala, co następuje :

 

§ 1. W dniu 08.08.2017r. Rada Osiedla Łękno podjęła uchwałę dotyczącą przeniesienia środków finansowych z Obsługi i funkcjonowania Rad Osiedli na Działalność na rzecz mieszkańców, dotyczy grzybobrania które odbędzie się w dniu 30.09.2017r.

Przeniesione środki pierwotne został zaplanowane

-środki Obsługa i funkcjonowanie Rady Osiedla 284,00PLN

Środki zostały przeniesione na:

-zakup usług pozostałych( wynajem autokaru) 204,00PLN

-ubezpieczenie mieszkańców w trakcie grzybobrania  80,00PLN

-ogólnie na grzybobranie w 30.09.2017 r. przeznaczyliśmy 1484,00PLN w tym1404,00PLN wynajem autokaru i 80,00PLN ubezpieczenie

& 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Łękno.

& 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

 

 

 

 

…………………………….                                                             …………………………….

         Skarbnik                                                                                 Przewodnicząca Rady

Rady Osiedla Łękno                                                                           Osiedla Łękno

 

Uwagi:

Wynik glosowania:

8 osób obecnych, wszystkie za

Nr uchwały: 
31/2017
Data uchwały: 
08/08/2017
Kadencja: 
2015-2019