w sprawie przeniesienia środków finansowych

UCHWAŁA NR 35/17

 

Rady Osiedla Łękno

z dnia 30 października 2017 r.

 

 

w sprawie przeniesienia środków finansowych

 

 

            Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Osiedla Uchwały Nr XLIV/1292/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3889, poz. 3890 z 2014 r.)

Rada Osiedla Łękno uchwala, co następuje :

 

§ 1. W dniu 30.10.2017r. Rada Osiedla Łękno podjęła uchwałę dotyczącą przeniesienia środków finansowych ze środków Rady Osiedla Łękno z pozycji diety zarządu – dieta sekretarza  za okres czterech miesięcy

Przeniesione środki pierwotne został zaplanowane

- diety zarządu- sekretarz Rady Osiedla 397,00PLN

-ogólnie na imprezę Mikołajkową w dniu 06.12.2017r. zostały przeznaczone środki w kwocie 3997,00PLN(w tym przeniesione 397,00PLN)

& 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Łękno.

& 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                                                             …………………………….

         Skarbnik                                                                                 Przewodnicząca Rady

Rady Osiedla Łękno                                                                           Osiedla Łękno

 

 

Uwagi:

Wynik glosowania:

7 głosów – za

1 głos – wstrzymał się

Nr uchwały: 
35/2017
Data uchwały: 
30/10/2017
Kadencja: 
2015-2019