w sprawie przeznaczenia środków z funduszu ,,Współfinansowania inwestycji Rad Osiedli" na 2019 rok

UCHWAŁA NR 53/18

 

Rady Osiedla Łękno

z dnia 02 październik 2018 r.

 

 

w sprawie przeznaczenia środków z funduszu ,,Współfinansowania inwestycji Rad Osiedli,, na rok 2019

 

 

                        Na podstawie § 32 Statut Osiedla Łękno –załącznika Nr.1 do Uchwały Nr XXIX/755/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia2017 r.

 

 1. Rada Osiedla Łękno podjęła uchwałę dotyczącą przeznaczenia 190.000,00PLN na następujące cele:

- 170.000,00zł na modernizację jezdni ulicy Ojca Beyzyma (na całej długości)

- doposażenie Skweru im. T. Badetko w kwocie 20.0000,00zł (tor do gry w bule i Parkur)

 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Łękno.

 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

…………………………….                                                             …………………………….

         Skarbnik                                                                                 Przewodnicząca Rady

Rady Osiedla Łękno                                                                           Osiedla Łękno

 

 

Uwagi:

Wynik glosowania:

8 osób obecnych, wszystkie za

 

Nr uchwały: 
53/2018
Data uchwały: 
02/10/2018
Kadencja: 
2015-2019