w sprawie remontu chodników przy ul. Pankiewicza ze środków budżetu Gminy Miasta Szczecin na inwestycje osiedlowe w 2016 roku

            Na podstawie § 7 ust. 6i Statutu Osiedla Uchwały Nr XLIV/1292/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3889, poz. 3890 z 2014 r.).

 

Rada Osiedla Łękno uchwala, co następuje :

 

§ 1. w dniu 10.05.2016r. Rada Osiedla Łękno podjęła uchwalę dotyczącą wykorzystania środków budżetu Gminy Miasta Szczecin na inwestycje osiedlowe w 2016 roku na remont chodników przy ul. Pankiewicza.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Łękno.

Nr uchwały: 
20/2016
Data uchwały: 
10/05/2016
Kadencja: 
2015-2019