w sprawie rezygnacji Doroty Nowak z funkcji Radnej Osiedla Łękno.

UCHWAŁA NR 39/17

 

Rady Osiedla Łękno

z dnia 05 grudzień 2017 r.

 

 

w sprawie rezygnacji Pani Doroty Nowak z funkcji Radnej Osiedla Łękno.

 

 

            Na podstawie § 22 ust. 8 Statutu Osiedla Uchwały Nr XLIV/1292/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3889, poz. 3890 z 2014 r.)

Rada Osiedla Łękno uchwala, co następuje :

 

§ 1. w dniu 05.12.2017r. Rada Osiedla Łękno podjęła uchwalę dotyczącą przyjęcia rezygnacji Pani Doroty Nowak z funkcji Radnej Osiedla Łękno.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                             Przewodnicząca
                                                                                                             Rady Osiedla Łękno

                                                                                                            

 

 

Uwagi:

Wynik glosowania:

8 głosów - za
0 głosów  - przeciw
0 głosów – wstrzymało się

Nr uchwały: 
39/2017
Data uchwały: 
05/12/2017
Kadencja: 
2015-2019