w sprawie wniosków do budżetu Miasta Szczecin na rok 2017

            Na podstawie § 7 ust. 5c Statutu Osiedla Uchwały Nr XLIV/1292/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3889, poz. 3890 z 2014 r.).

 

Rada Osiedla Łękno uchwala, co następuje :

 

§ 1. w dniu 7.06.2016r. Rada Osiedla Łękno podjęła uchwalę dotyczącą wniosku do budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok. Rada wnioskuje o:

Kompleksową rewitalizację skweru im. prof. Telesfora Badetki  wraz z budową i modernizacją miejsc parkingowych przy ul. Spółdzielczej, ul. Zaleskiego i al. Wojska Polskiego (fragment od ul. Zaleskiego do ul. Bogumiły).

Remont mostu japońskiego nad Jeziorem Rusałka.

Całkowity remont ul. Gorkiego (droga i chodniki)

Remont nawierzchni na ul. Ojca Beyzyma.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Łękno.

Nr uchwały: 
21/2016
Data uchwały: 
07/06/2016
Kadencja: 
2015-2019