w sprawie wydania opinii o gruncie gminnym przygotowanym do bezprzetargowej sprzedaży

UCHWAŁA NR 58/19

 

Rady Osiedla Łękno

z dnia 05 marca 2019 r.

 

 

W sprawie wydania opinii o gruncie gminnym stanowiący część działki nr 20/8 o pow. Ok.1805m z obrębu 2138 przygotowanym do bezprzetargowej sprzedaży  z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Papieża Pawła VI nr 2,4,6 ( działki nr 20/2,19/8,i 19/7 obr.2138)

 

            Na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Osiedla Łękno-załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/755/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25kwietnia 2017 r.

Rada Osiedla Łękno uchwala, co następuje :

 

§ 1. W dniu 05.03.2019r. Rada Osiedla Łękno podjęła Uchwalę popierającą bezprzetargową sprzedaż Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej działki przy ulicy Papieża Pawła VI nr2, 4,6 (działki nr 20/2,19/8,i 19/7 obr.2138)

 

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

…………………………….                                                             …………………………….

                                                                                                         Przewodnicząca Rady

                                                                                                             Osiedla Łękno

 

 

Uwagi:

Wynik glosowania: 8 osób głosowało wszystkie były za wydaniem opinii pozytywnej

8 głosów – za
0 głos – przeciw
0 głosów – wstrzymali się

Nr uchwały: 
58/2019
Data uchwały: 
05/03/2019
Kadencja: 
2015-2019