w sprawie wydania opinii wydzierżawienia działki miejskiej nr 62/3 obręb geologiczny 2140 zlokalizowanej przy ulicy Michała Ogińskiego 5 w Szczecinie

UCHWAŁA NR 51/18

 

Rady Osiedla Łękno

z dnia 05 czerwiec 2018 r.

 

 

w sprawie wydania opinii wydzierżawienia działki miejskiej nr 62/3 obręb geologiczny 2140 zlokalizowanej przy ulicy Michała Ogińskiego 5 w Szczecinie

 

            Na podstawie § 32 Statut Osiedla Łękno –załącznika Nr.1 do Uchwały Nr XXIX/755/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia2017 r.

Rada Osiedla Łękno uchwala, co następuje :

 

§ 1. ZBiLK Dział Gospodarowania Gruntów i Garaży prosił o wydanie opinii w sprawie dzierżawy gruntu. W dniu 05.06.2018r. Rada Osiedla Łękno podjęła Uchwalę przychylającą się do wydzierżawienia na okres 20 lat gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 62/3 z obrębu 2140 Szczecin Pogodno , o użytku ,,Bi,, położonego przy Michała Kleofasa Ogińskiego 5.Radni przychylili się pozytywnie do wydzierżawienia w/w gruntu

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                                                             …………………………….

                                                                                                         Przewodnicząca Rady

                                                                                                             Osiedla Łękno

 

 

Uwagi:

Wynik glosowania: 8 osób głosowało wszystkie były za wydaniem opinii pozytywnej

8 głosów – za
0 głos – przeciw
0 głosów – wstrzymali się

Nr uchwały: 
51/2018
Data uchwały: 
05/06/2018
Kadencja: 
2015-2019