w sprawie wykorzystania środków z funduszu inwestycyjnego Rad Osiedli za 2018 rok

UCHWAŁA NR 56/19

 

Rady Osiedla Łękno

z dnia 08 styczeń 2019 r.

 

 

w sprawie wykorzystania środków z funduszu inwestycyjnego Rad Osiedli za rok 2018

 

 

                        Na podstawie § 32 Statut Osiedla Łękno –załącznika Nr.1 do Uchwały Nr XXIX/755/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia2017 r.

Rada Osiedla Łękno uchwala, co następuje :

 

§ 1. W dniu 08.01.2019r. Rada Osiedla Łękno podjęła uchwałę dotyczącą przeznaczenia kwoty 57.570,00PLN niewykorzystanej w roku 2018 z WIRO na doposażenie Skweru im.T. Badetko w urządzenia rekreacyjne to jest:  Parkur - dla dorosłych i ”gąsienica – tunel” w strefie maluszka a także zainstalowanie  na skwerze Gałczyńskiego również „gąsienicy – tunel” lub innych urządzeń  aż do wykorzystania w ramach całej w/w sumy.

& 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Łękno.

& 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

 

 

 

 

 

……………………………...                                                                       …………………………….

        Z-ca Przewodniczącego                                                          Przewodnicząca Rady

Rady Osiedla Łękno                                                                           Osiedla Łękno

 

 

Uwagi:

Wynik glosowania:

8 osób obecnych, wszystkie za

 

Nr uchwały: 
56/2019
Data uchwały: 
08/01/2019
Kadencja: 
2015-2019