w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na 2017 rok

            Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Osiedla Uchwały Nr XLIV/1292/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3889, poz. 3890 z 2014 r.)

Rada Osiedla Łękno uchwala, co następuje :

 

§ 1. W dniu 13.12.2016r. Rada Osiedla Łękno podjęła uchwalę zatwierdzającą szczegółowy plan rzeczowo - finansowy na rok 2017 według załącznika nr 1.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
28/2016
Data uchwały: 
13/12/2016
Kadencja: 
2015-2019