SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OSIEDLA ŁĘKNO W OKRESIE OD MAJA 2022r. DO MAJA 2023r.